Akademisk dating

Rated 3.82/5 based on 859 customer reviews

samt at jeg har "det", der gør at jeg kan overleve - og opleve livet som ok, godt og meningsfuldt.Tricket er at udskifte en fastlåsende sort - hvid, Rigtig - Forkert tænkning og Opfattelse eller en frygtsom Livsholdning ud med en OPDAGENDE.Hvis du vil se lidt nøjere på dig selv - eller os andre, er det ofte nyttigt at skelne imellem nedenstående fagudtrykog de mere upræcise hverdags måder at tale om sig selv på, som jeg her vil prøve at klargøre for dig: der nogle gange - men ikke altid - følges ad.(Tænk blot på alle dem, der udadtil godt kan optræde selvtillidsfuldt,og samtidig indadtil ikke føler at de er noget værd Og alle de, der ikke ved, hvad de ærlig talt føler,men bare har det "ok", "godt" eller "smådårligt".- fordi at selvom jeg er usikker, sur, vred, ked af det, dum nervøs, tanketom - eller mere eller mindre skør og bange. Uanset om det, jeg nu knokler med, at det nu også lykkes eller ej.Jeg er mere - end blot det, som jeg gør, siger, kan, ønsker og vil opnå.En indre venlig Selvstøttende stemme kan betyde en stor forskel!

Akademisk dating-14

Selvtillid er uløseligt forbundet med præstationerog min tillid til, at jeg godt kan - eller ikke kan noget. (Self esteem 2 3 4 ) er den værdi, som jeg giver mig selv og det liv, som jeg lever netop nu, Ordet spejler også min værdsættelse af " det, jeg er blevet til." I gamle dage talte man om Stolthed, Ære og Selvrespekt og mente ca.Jo mere at du virkelig kender og erkender dig selv, desto mere vil du sandsynligvis også tvivle påog føle en vis ydmyghed fremfor "at tro på".Eller sagt med andre ord: "Hvilken del af mig selv er det sådan helt konkret, at jeg nu skal tro mere på? eller min mere fornuftige stemme, der siger jeg skal gøre Y?handler om at opfatte sig selv som værende "dum", "grim", "uchecket", "utilstrækkelig" , "ikke god nok".Kort sagt: "Forkert.""Kun hvis jeg altid gør det, jeg gør perfekt, (så ingen kan kritiseredet mindste ved det, jeg gør), så er jeg ok, Ellers dur jeg ikke." "Jeg må være helt ufattelig dum, når jeg ikke kunne se, hvor det bar hen." - "Der er ingen, der kan lide mig." og "Jeg foragter og skammer mig over mig selv".

Leave a Reply